Commedia dell’Arte

Improvisatie theater uit Italië. Maskers. Met diverse vormen van personages als Il Dottore, Pantaloni, Arlecchino. Voor de zomer geoefend met deze stijlen. Het heeft ons een geweldige huisarts opgeleverd, Daniëlle is slepend, langzaam, traag, levensmoe, en daarmee zeer verfrissend in een stuk dat bliksemsnel zal worden.

Tegelijkertijd hebben alle personages zich voor de zomer ingeleefd in dieren. Van intensiteit 1 tot 10. Zakt nu nog weg bij tekstbeheersing, maar KRT heeft een mooie ‘demente’oma (Henk Derksen) eend? En een overtuigende tiger, (Marco Kroondijk) en slinkse slangen met plannetjes, (Natanja Remmerswaal en Svenja Vennink).Mensen hebben allemaal trekjes, beweginkjes, onbewuste gewoontetjes. Die zakken nu ook nog weg, in repeteren, maar keren terug..

De Dood krijgt vorm.. De Dood heeft een program. daarover meer, volgende week.

Advertenties

Laatste bedrijf…

Het is zoeken en puzzelen. Aangezien we het laatste bedrijf van ‘Rust, Vrede en Flinterman’ te dun vinden, schrijven we er een gelaagdheid bij. De sceptische vissen, die in het basisscript op de vloer staan in een kom met een voice-over, worden acteurs en hebben de macht over wat er bij de Flintermannen gebeurd. Het script gaat op de schop vanaf bedrijf 3. Er veranderd veel en dat is spannend, maar het werkt! nog 2,5 maand..20160920_220914

Nieuwe spelers…

Succes trekt aan, dat is een gegeven. Alle rollen voor onze jubileumvoorstelling zijn vervuld: we gaan repeteren. Een bewerking van ‘Rust, vrede en Flinterman’ van Ton Davids. Een verhaal over ‘de dood’. Een begrafenisonderneming en alles wat daarbij komt kijken. En twee goudvissen die de hele menselijke evolutie tamelijk teleurstellend achten.

KRT verheugt zich over nieuwe spelers: Ester de Bruine, Karina de Paepe en Marco Kroondijk .De cast is compleet.  Ware het niet dat, door een nieuwe laag in het stuk Annemieke van Lieshout en Richard Kors (productie) een rol hebben.. cool bij een jubileum!dsc04454

KRT 85 jaar: jubileum-voorstelling!

Reeds voor de zomer is het Klein Rotterdams Toneel van start met onze jubileum voorstelling. Tessa Naber regisseert. Na de succesvolle eenakter ‘Koppels’ die op het ATFR zowel de publieksprijs als de gezelschapsprijs kreeg, is KRT met een enorme boost aan de slag gegaan voor het 85-jarig bestaan. Chantal Assenberg, Natanja Remmerswaal en Svenja Vennink maakten hun debuut bij deze eenakter. Gouden aanwinst!12633597_740908402711446_1152222434017541310_o

KRT WORDT KLEIN

Klein Rotterdams Toneel is de nieuwe naam van toneelvereniging KRT. Vanaf de oprichting op 25 februari 1931 heette de vereniging voluit Katholiek Rotterdams Toneel. Omdat het katholieke karakter in de loop van de jaren geheel is verdwenen besloten de leden tot een naamsverandering. De roepnaam blijft echter KRT.

Toen KRT 57 jaar geleden werd opgericht moesten de leden van onbesproken gedrag zijn en bovendien  “de Roomskatholieke godsdienst belijden”. Een geestelijk adviseur of moderator diende er op toe te zien dat  “het zuiver katholieke karakter” behouden bleef. (gedeelte notariele acte.)

In 2009 kwam de grootste dwaling ten tonele in het stuk ‘Zadelpijn’. Een kardinaal met een rol en een Paus op het toilet.